Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/467
Tytuł: The invariant straight lines of an affine transformation in Rn without fixed points
Autor: Kasparek, Erwin
Słowa kluczowe: Affine Transformation; Invariant Affine Subspace
Data wydania: 2010
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae" (Nr 24 (2010), s. 35-37
Abstrakt: In this note we prove that every affine transformation in Rn of the form f(x) = Ax + a without fixed points has an invariant straight line if and only if when g(a) (g g), where g(x) = (A − I)x.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/467
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kasparek_The_invariant_straight_lines.pdf617,57 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons