Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4684
Title: Rząd w państwach Grupy Wyszehradzkiej
Authors: Czyż, Anna
Keywords: egzekutywa; system parlamentarno‑gabinetowy; Rada Ministrów; odpowiedzialność polityczna; wotum zaufania
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk (red.), "Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji : doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej" (S. 162-189). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Celem rozdziału jest prezentacja w ujęciu porównawczym instytucji rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej w aspekcie funkcjonalnym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4684
ISBN: 9788380122758
9788322623909
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czyz_Rzad_w_panstwach_Grupy_Wyszehradzkiej.pdf450,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons