Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4686
Title: Narodowe egzekutywy w Unii Europejskiej
Authors: Rajczyk, Robert
Keywords: podwójna egzekutywa; osobowość prawna; cedowanie kompetencji; prawo międzynarodowe; skuteczność aktów prawnych władzy publicznej
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk (red.), "Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji : doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej" (S. 190-203). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Niniejszy artykuł ma na celu prezentację pozycji ustrojowej rządów i urzędów prezydenta krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej w ramach systemu instytucjonalnego i politycznego Unii Europejskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4686
ISBN: 9788380122758
9788322623909
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rajczyk_Narodowe_egzekutywy_w_Unii_Europejskiej.pdf345,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons