Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/469
Tytuł: Approximation method for solving the stochastic network flow problem with the moment multicriterion
Autor: Kostrzewska, Marta
Socha, Lesław
Słowa kluczowe: Bicriteria Network Problems; Sandwich Algorithm; Stochastic Costs
Data wydania: 2010
Źródło: Annales Mathematicae Silesianae, Nr 24 (2010), s. 39-60
Abstrakt: In this paper, the stochastic modification of the bicriterial minimum cost flow problem is presented. After the problem’s formulation two approximate algorithms based on sandwich method for a convex curve approximation are presented. The obtained results are illustrated by examples.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/469
ISSN: 0860-2107
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kostrzewska_Approximation_method_for_solving_the_stochastic_network.pdf858,62 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons