Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4691
Title: O czasowniku "uogólnić" : analiza semantyczna
Authors: Nowak, Tomasz
Keywords: semantyka języka naturalnego; czasownik uogólnić; analiza semantyczna
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Fontański, R. Molencki, O. Wolińska, A. Kijak (red.), "W kręgu teorii : studia językoznawcze dedykowane profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu in memoriam" (S. 151-160). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niniejsza praca to studium z zakresu semantyki języka naturalnego. W zgodzie z tym, co oznajmia tytuł artykułu, w centrum moich zainteresowań sytuują się jednostki leksykalne z segmentem uogólnić. Przyjęta przeze mnie metoda sprowadza się do wysuwania hipotez w postaci implikacji analitycznych i poddawania ich falsyfikacji w drodze sprowadzania do sprzeczności (Grochowski 1982: 66–71). W ścisłym związku z treścią analizowanych wyrażeń będę rozważał prostsze znaczeniowo pojęcia ‘przyczyny’, ‘zdarzenia’ i ‘ogólności’. Zaproponuję również wstępną eksplikację znaczeń wybranych jednostek w terminach naturalnego semantycznego metajęzyka (szerzej: Wierzbicka 2006 i in.).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4691
ISBN: 9788322618844
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowak_O_czasowniku_uogolnic_analiza_semantyczna.pdf331,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons