Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4702
Title: Przechadzka po lesie (niekoniecznie fikcji). Anna Kronenberg, 2014, „Geopoetyka. Związki literatury i środowiska”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 289
Authors: Bąk, Magdalena
Keywords: Anna Kronenberg; Geopoetyka. Związki literatury i środowiska
Issue Date: 2015
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 1 (2015), s. 275-279
Abstract: Recenzja książki Anny Kronenberg, 2014, „Geopoetyka. Związki literatury i środowiska”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 289.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4702
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bak_przechadzka_po_lesie_niekoniecznie_fikcji.pdf391,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons