Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4716
Title: Słowo wstępne : o fenomenologii kilka uwag rocznicowych
Authors: Głombik, Czesław
Keywords: fenomenologia; Edmund Husserl
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: C. Głombik, A.J. Noras (red.), "Wokół "Badań logicznych" : w 100-lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla : materiały posesyjne" (S. 7-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Czym jest lub czym może być fenomenologia na przełomie XX i XXI wieku, a więc po stu latach od ukazania się dzieła Edmunda Husserla (1859—1938) Logische Untersuchungen, które rozpoczęło historię ruchu fenomenologicznego — nie samej jeszcze fenomenologii — i wprowadziło nowe myślenie filozoficzne w mury uniwersytetów, na strony roczników specjalistycznych i bardziej ogólnych czasopism humanistycznych, do programów międzynarodowych spotkań filozofów? Zaczęło się z rozmachem, gdy jeszcze przed pierwszą wojną światową uniwersytecka Getynga stała się nie tylko ośrodkiem najbardziej zaawansowanych studiów matematycznych, ale także swoistym „miejscem pielgrzymkowym” dla młodych, którzy zjeżdżali do miasta z różnych stron Europy, by wraz z Husserlem uczestniczyć w szczególnym misterium nawrotu ku rzeczom i mieli ulec magii nowego języka działającego niczym narkotyk wraz z wszystkimi konsekwencjami towarzyszącymi używaniu takich specyfików. Język ten był — jeśli tak wolno rzec — łapczywie przyjmowany, kusił tajemniczością i — jak w takich wypadkach — mało wyjaśniał, za to skutecznie mącił.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4716
ISBN: 8322612508
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Glombik_Slowo_wstepne_o_fenomenologii.pdf357,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons