Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4719
Title: Redukcja jako droga filozofii
Authors: Noras, Andrzej J.
Keywords: fenomenologia; Edmund Husserl
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: C. Głombik, A.J. Noras (red.), "Wokół "Badań logicznych" : w 100-lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla : materiały posesyjne" (S. 67-85). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "...filozofia Husserla ukazuje ścisły związek redukcji fenomenologicznej (rozmaicie zresztą rozumianej) z ideą i metodą filozofii. Wprawdzie redukcji jest u niego wiele, ale metoda (z kolejnymi wersjami redukcji utożsamiana) jest jedna i ma za zadanie znalezienie absolutnego początku filozofii rozumianej jako nauka ścisła."
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4719
ISBN: 8322612508
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Noras_Redukcja_jako_droga_filozofii.pdf826,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons