Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4719
Tytuł: Redukcja jako droga filozofii
Autor: Noras, Andrzej J.
Słowa kluczowe: fenomenologia; Edmund Husserl
Data wydania: 2003
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: C. Głombik, A.J. Noras (red.), "Wokół "Badań logicznych" : w 100-lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla : materiały posesyjne" (S. 67-85). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "...filozofia Husserla ukazuje ścisły związek redukcji fenomenologicznej (rozmaicie zresztą rozumianej) z ideą i metodą filozofii. Wprawdzie redukcji jest u niego wiele, ale metoda (z kolejnymi wersjami redukcji utożsamiana) jest jedna i ma za zadanie znalezienie absolutnego początku filozofii rozumianej jako nauka ścisła."
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4719
ISBN: 8322612508
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Noras_Redukcja_jako_droga_filozofii.pdf826,78 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons