Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4722
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBek, Dominika-
dc.contributor.authorSitarz, Olga-
dc.date.accessioned2018-06-19T05:59:33Z-
dc.date.available2018-06-19T05:59:33Z-
dc.date.issued2016-04-
dc.identifier.citationProkuratura i Prawo, nr 4/2016, s. 144-158.pl_PL
dc.identifier.issn1233–2577-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/4722-
dc.descriptionThis paper analyzes the Regulation on Mediation in Criminal Cases that was issued by the Minister of Justice on 7 May 2015 and entered into full force and effect on 1 July 2015. Good and bad solutions adopted by the legislator are identified, with comparison provided between the Regulation and the old regulation of 2003 as well as the Regulation on Mediation in Juvenile Cases. As a result thereof, several de lege ferenda proposals are formulated. Throughout this paper, both strictly legal and practical aspects are considered as the authors hereof are both academics and mediators.pl_PL
dc.description.abstractW prezentowanym tekście autorki dokonują analizy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych z dnia 7 maja 2015 r., które weszło w życie w dniu 1 lipca 2015 r. W opracowaniu wskazano pozytywne, jak i negatywne rozwiązania przyjęte przez prawodawcę, porównując nowe rozporządzenie z analogicznym rozporządzeniem z 2003 r. oraz rozporządzeniem w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. Przyjęcie takiej metody pozwoliło autorkom na wysuniecie kilku postulatów de lege ferenda. Całe opracowanie uwzględnia aspekt zarówno ściśle prawny, jak i praktyczny, ponieważ obie autorki są pracownikami naukowymi i mediatorami.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherProkuratura Krajowapl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectmediacjapl_PL
dc.subjectprawo karnepl_PL
dc.subjectpostępowanie karnepl_PL
dc.subjectpostępowanie mediacyjnepl_PL
dc.titleUwagi do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnychpl_PL
dc.title.alternativeRemarks to the Regulation on Mediation in Criminal Cases issued by the Minister of Jus-tice in 7 May 2015pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalProkuratura i Prawopl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bek_Uwagi_do_rozporzadzenia_Ministra_Sprawiedliwosci.pdf539,88 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons