Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/474
Tytuł: Westphalian xiphosurans (Chelicerata) from the Upper Silesia Coal Basin of Sosnowiec, Poland
Autor: Filipiak, Paweł
Krawczyński, Wojciech
Słowa kluczowe: Xiphosura; Carboniferous; Upper Silesia; Poland
Data wydania: 1996
Źródło: Acta Palaeontologica Polonica, 1996, no. 4, s. 413-425
Abstrakt: The xiphosurans Bellinurus lunatus (Martin, 1809) and Euproops rotundatus (Prestwich, 1840) are described from sideritic concretions hosted by the Orzesze Beds (Westphalian B) in. the Polish region of the Upper Silesia Coal Basin. Associated flora and fauna include terrestrial plant remains and a single palaeodictyopteran insect nymph. As no marine influences are known in this area since the Narnurian A, these xiphosurans were probably fresh-water organisms.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/474
ISSN: 0567-7920
1732-2421
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Filipiak_Westphalian_xiphosurans_Chelicerata.pdf759,62 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons