Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4745
Title: Od redakcji
Authors: Rusek, Halina
Keywords: Studia Etnologiczne i Antropologiczne; etnologia czasopisma; antropologia czasopisma
Issue Date: 2015
Citation: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, T. 15 (2015), s. 9-10
Abstract: Oddajemy w Państwa ręce kolejny — 15, a więc jubileuszowy — tom „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych”1. Od tego numeru „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” będą ukazywały się w zmienionej postaci. Począwszy od 2015 roku, na łamach czasopisma oprócz artykułów, rozpraw naukowych i doniesień z badań publikowane będą recenzje i sprawozdania. Ponadto w kolejnych numerach planujemy utworzenie działu „Varia”, obejmującego m.in. komunikaty, omówienia, kronikę.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4745
ISSN: 1506-5790
2353-9860
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rusek_Od_redakcji.pdf199,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons