Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4759
Title: "One's Countrymen" vs. "Strangers" in Upper Silesia
Authors: Łęcki, Krzysztof
Wódz, Jacek
Wódz, Kazimiera
Wróblewski, Piotr
Keywords: Górny Śląsk; regionalizm; społeczeństwo; swoi i obcy
Issue Date: 1995
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Wódz (red.), "Regional identity - regional consciousness : the Upper Silesian experience" (S. 59-95). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Analizy, zamieszczone w tym artykule, zawierają dane zebrane w wielu badaniach społeczności górnośląskiej, tak za pomocą metod jakościowych, jak i ilościowych. Koncentrują się one przede wszystkim na dylematach identyfikacyjnych oraz na dynamice obrazu „obcego” w sytuacjach konfliktowych. Przyjęta opcja metodologiczna mieści się w szeroko rozumianym paradygmacie humanistyczno-interpretatywnym. Punktem wyjścia podjętych badań było założenie o istnieniu „świata przeżywanego” (Lebenswelt) tej szczególnej grupy etnicznej, jaką tworzą Ślązacy. Charakterystyka postrzegania „swoich” i „obcych” pokazuje pewien — niezwykle ważny — aspekt sytuacji, charakterystykę czegoś, co można by określić jako społeczną „szarą strefę”, najbliższą, być może, światu przeżywanemu w czystej formie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4759
ISBN: 8322605994
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lecki_Ones_countrymen_vs_strangers_in_Upper_Silesia.pdf1,85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons