Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4760
Title: Revitalization of the Silesian identity : chance and threats
Authors: Wódz, Kazimiera
Keywords: Górny śląsk; regionalizm; społeczeństwo; stosunki społeczne
Issue Date: 1995
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Wódz (red.), "Regional identity - regional consciousness : the Upper Silesian experience" (S. 30-58). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Artykuł składa się z trzech części. Część pierwszą i drugą poświęcono analizie zjawiska etnocentryzmu we współczesnym świecie, w tym także w Polsce. Autorka zastanawia się między innymi nad przyczynami rewindykacji etniczno-narodowościowych, których widownią stały się kraje byłego bloku wschodniego, rozważa podobieństwa i różnice między nacjonalizmem, etnoregionalizmem, separatyzmem, odwołuje się do wyników prowadzonych w Polsce w ostatnich latach badań socjologicznych, ukazujących wzrost nastrojów ksenofobicznych i niechęci wobec innych narodów. W trzeciej części artykułu autorka wyjaśnia źródła napięć etnicznych na Górnym Śląsku, zwracając szczególną uwagę na historyczne uwarunkowania separatyzmu górnośląskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4760
ISBN: 8322605994
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wodz_Revitalization_of_the_Silesian_identity.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons