Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4770
Title: Teraźniejszość zakotwiczona w przeszłości: Bernadetta Darska, 2014, „Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku”, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, ss. 436
Authors: Żórawska, Natalia
Keywords: Bernadetta Darska; Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku
Issue Date: 2015
Citation: "Postscriptum Polonistyczne" Nr 2 (2015), s. 225-229
Abstract: Recenzja książki Bernadetty Darskiej „Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku”, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, ss. 436.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4770
ISSN: 1898-1593
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zorawska_terazniejszosc_zakotwiczona_w_przeszlosci.pdf396,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons