Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4774
Title: Znaczenie odmienności kulturowej sprawcy dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego
Authors: Bek, Dominika
Keywords: społeczna szkodliwość czynu zabronionego; motywacja sprawcy; obrona przez kulturę; social harmfulness of the criminal act; motivation of the perpetrator; cultural defence
Issue Date: 2014
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
Citation: Studia Prawnicze, nr 1 (2014), s. 109-122
Abstract: Karygodność czynu jest jedną z podstaw uznania go za przestępstwo, co otwiera możliwość ukarania sprawcy. W polskim prawie karnym oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego dokonuje się w oparciu o czynniki scharakteryzowane w art. 115 par. 1 k.k. Katalog ten uznawany jest za zamknięty. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, czy odmienny od dominującego kontekst czynu zabronionego (tzw. czyn zabroniony motywowany kulturowo) powinien mieć wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości tego czynu. Czy umniejszony stopień karygodności czynu może być argumentem tzw. obrony przez kulturę?
Description: Subject of the paper is contained in reflections on the cultural defense. The author tries to determine the importance of offender’s culture for assessing the degree of social harmulness of his criminal act. The analysis is based on the Polish Criminal Code.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4774
ISSN: 1689-8052
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bek_Znaczenie_odmiennosci_kulturowej_sprawcy.pdf436,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons