Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4774
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBek, Dominika-
dc.date.accessioned2018-06-20T07:54:07Z-
dc.date.available2018-06-20T07:54:07Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationStudia Prawnicze, nr 1 (2014), s. 109-122pl_PL
dc.identifier.issn1689-8052-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/4774-
dc.descriptionSubject of the paper is contained in reflections on the cultural defense. The author tries to determine the importance of offender’s culture for assessing the degree of social harmulness of his criminal act. The analysis is based on the Polish Criminal Code.pl_PL
dc.description.abstractKarygodność czynu jest jedną z podstaw uznania go za przestępstwo, co otwiera możliwość ukarania sprawcy. W polskim prawie karnym oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego dokonuje się w oparciu o czynniki scharakteryzowane w art. 115 par. 1 k.k. Katalog ten uznawany jest za zamknięty. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, czy odmienny od dominującego kontekst czynu zabronionego (tzw. czyn zabroniony motywowany kulturowo) powinien mieć wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości tego czynu. Czy umniejszony stopień karygodności czynu może być argumentem tzw. obrony przez kulturę?pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectspołeczna szkodliwość czynu zabronionegopl_PL
dc.subjectmotywacja sprawcypl_PL
dc.subjectobrona przez kulturępl_PL
dc.subjectsocial harmfulness of the criminal actpl_PL
dc.subjectmotivation of the perpetratorpl_PL
dc.subjectcultural defencepl_PL
dc.titleZnaczenie odmienności kulturowej sprawcy dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalStudia Prawniczepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bek_Znaczenie_odmiennosci_kulturowej_sprawcy.pdf436,99 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons