Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4801
Title: Testy sprawdzające rozumienie czytanego tekstu na egzaminie maturalnym : analiza wybranych zadań
Authors: Krzyżyk, Danuta
Keywords: egzamin maturalny; testy; rozumienie tekstu
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Nieszporek-Szamburska (red.), "Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów" (S. 201-213). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Problem czytania należy uznać za szczególnie ważny dzisiaj — w dobie kultury obrazkowej, kiedy homo sapiens jest wypierany przez homo videns. Zmienia się aparat poznawczy człowieka. Obecnie to widzenie zostało uprzywilejowane i wyniesione ponad słuchanie, a obraz lokuje się ponad słowem. A przecież, jak przypomina Giovanni Sartori, to „słowo [właśnie — D.K.] jest symbolem zawierającym się w tym, co oznacza i co możemy za jego pomocą pojąć. Słowo pozwala nam coś zrozumieć tylko wtedy, gdy jest zrozumiałe, to znaczy wtedy, gdy znamy język, do którego przynależy; w przeciwnym wypadku jest martwe, jest obojętnym dźwiękiem lub znakiem graficznym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4801
ISBN: 9788322620519
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzyzyk_Testy_sprawdzajace_rozumienie_czytanego_tekstu.pdf292,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons