Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4803
Title: Wybrane aspekty kompetencji językowych licealistów : badania testowe
Authors: Szymik, Eugeniusz
Keywords: kompetencje językowe; badania testowe
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Nieszporek-Szamburska (red.), "Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów" (S. 215-223). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł stanowi próbę zdiagnozowania wybranych aspektów kompetencji językowej uczniów liceum w zakresie czytania ze zrozumieniem (na podstawie badań wyników nauczania). Test przeprowadzono w klasach II w jednym z liceów w Rybniku w maju 2010 roku. W szkole dominują klasy o profilu ścisłym, z rozszerzeniem realizacji programu nauczania matematyki. Z sześciu klas jednego rocznika jedna lub dwie mają nachylenie humanistyczne (profil humanistyczny lub klasa dwujęzyczna).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4803
ISBN: 9788322620519
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymik_Wybrane_aspekty_kompetencji.pdf272,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons