Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4806
Title: Przepis kulinarny - prosta forma wypowiedzi?
Authors: Kubarek, Marta
Keywords: przepis kulinarny; formy wypowiedzi
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Nieszporek-Szamburska (red.), "Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów" (S. 367-377). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przepis kulinarny klasyfikuje się jako krótką formę użytkową. Zgodnie ze szkolnymi definicjami określić możemy, że jest to „wskazówka, zwykle w formie pisemnej, określająca sposób wykonania czegoś [...]” — najczęściej jakiejś potrawy. Zakłada się zatem, że jego podstawowa funkcja — to funkcja pragmatyczna, czyli w tym wypadku informowanie o działaniach odbiorcy i kierowanie nimi. Uwidacznia się zatem w przepisie kulinarnym niezwykle istotna relacja nadawczo-odbiorcza.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4806
ISBN: 9788322620519
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubarek_Przepis_kulinarny_prosta_forma.pdf275,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons