Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4808
Tytuł: Kaznodziejski "pojedynek" Józefa Wereszczyńskiego z Jakubem Wujkiem (na przykładzie marginaliów).
Autor: Sitkowa, Anna
Słowa kluczowe: Baroque homiletics; intertextuality; Józef Wereszczyński; Jakub Wujek
Data wydania: 2015
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr 1 (2015), s. 7-21
Abstrakt: The article presents the way in which Józef Wereszczyński (born after 1531, died 1598), a Benedictine abbot from Sieciechów, used, in his work Gościniec pewny niepomiernym moczygębom a omierzłym wydmifuklom świata tego do prawdziwego obaczenia a zbytków) swych pohamowania z Pisma świętego i z rozmaitych autorów zebrany i wydany (1585), one of the sermons of a Jesuit Jakub Wujek (1541–1597), which the latter included in Postylla katoliczna “the greater” (1573–1575; 1584). The focus was on the marginalia – those summarizing the matter and footnotes. It was pointed out that Wereszczyński, besides adopting fragments of a sermon Na tenże dzień Jana świętegokazanie drugie przeciw opilstwu a obżartswu świata dzisiejszego, subjected the marginalia to amplification, substitution and abbreviation practices. Although himself not free from negligence, he also corrected the biblical addresses wrongly identified in Wujek’s Postylla.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4808
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sitkowa_Kaznodziejski_pojedynek_Jozefa_Wereszczynskiego_z.pdf411,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons