Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4813
Title: "Ten człowiek potrafi siebie obrzydzić wszystkim, którzy chcieliby mu pomóc" : o korespondencji Jerzego Giedroycia i Teodora Parnickiego - recenzja
Authors: Gorliński-Kucik, Piotr
Keywords: Teodor Parnicki; Jerzy Giedroyc; Andrzej Dobrowolski; history of Polish literature of the 20th century; emigration
Issue Date: 2015
Citation: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr 1 (2015), s. 213-220
Abstract: The author analyses Andrzej Dobrowolski’s exquisite edition of letters of the editor of Kultura Jerzy Giedroyc and Teodor Parnicki written between 1946 and 1968. This volume of their prolific correspondence reveals a lot of previously unknown facts from the biography of the author of Słowo i ciało and the life of immigrants at the time of the Polish People’s Republic, and shows problems Parnicki had publishing his novels in the Instytut Wydawniczy PAX.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4813
ISSN: 2084-0772
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorlinski_Kucik_Ten_czlowiek_potrafi_siebie_obrzydzic_wszystkim_recenzja.pdf331,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons