Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4832
Tytuł: Walking Through (Hi)stories : city and Temporarity in Vandana Singh's "Delhi"
Autor: Podruczna, Agnieszka
Słowa kluczowe: science fiction; memory; city; postcolonial studies; history
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kowalczyk-Piaseczna, M. Mamet-Michalkiewicz (red.), "Urban amazement" (S. 113-123). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article constitutes an attempt at an in-depth analysis of the way in which Vandana Singh, in her short story “Delhi,” engages in a discussion concerning the relationship between the urban space, hegemonic colonial narrative, and the subjectivity of the historical account, reframing it in terms of speculative fiction. This practice, framed as a counter-discursive attempt at rewriting the history of the Other, allows the author to comment upon the ways in which that history has been created and shaped. Adopting the postcolonial discourse as well as theory of science fiction as the primary methodological background, the article aims to explore the themes of collective memory and postcolonial reclaiming practices, framed in terms of a spatial-temporal journey through the urban space of Delhi, with the view of substantiating the thesis that the act of walking through the city in both the spatial and the temporal sense constitutes a counter-discursive attempt at reclaiming the colonial narrative and challenging the status quo.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4832
ISBN: 9788380127173
9788380127180
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Podruczna_Walking_Trough_Histories.pdf288,66 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons