Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4834
Title: Akceptacja społeczna zagranicznego biznesu w Polsce na przykładzie sektora usług komunalnych
Authors: Czuba, Michał
Keywords: akceptacja społeczna; internacjonalizacja biznesu; usługi komunalne
Issue Date: 2017
Publisher: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy
Citation: Handel Wewnętrzny, nr 4, t. 1 (2017), s. 59-71
Abstract: W artykule dokonano próby analizy akceptacji społecznej dla napływu zagranicznego kapitału do Polski ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług komunalnych. Wykorzystano do tego celu badania wtórne bazujące na danych pochodzących z badań agencji badawczej CBOS oraz opracowania statystyczne GUS. Prowadzona analiza wskazała, że akceptacja społeczna dla napływu kapitału zagranicznego zmieniała się w perspektywie ostatnich 20 lat, jednak przeważały w tym względzie opinie pozytywne. W odniesieniu do zaangażowania kapitału zagranicznego w funkcjonowanie sektora usług komunalnych w Polsce przyjęto hipotezę, że inwestycje tego rodzaju przyniosły korzyści związane z poprawą jakości usług komunalnych, zracjonalizowały organizację i zarządzanie firmami z omawianej branży oraz mają korzystny wpływ na stan środowiska naturalnego. Mimo korzyści nie udało się jednak wyeliminować do końca obaw społecznych, związanych z udziałem zagranicznego kapitału w sektorze usług komunalnych, związanych z utratą wpływu społecznego na poziom cen tych usług. W artykule dokonano próby weryfikacji przyjętej wyżej hipotezy. Wykorzystano do tego celu informacje pochodzące z badań agencji badawczej CBOS oraz analizy GUS. Dodatkowo posłużono się do tego celu przykładami funkcjonowania francuskich firm Saur oraz Veolia, które zrealizowały bezpośrednie inwestycje w sektorze usług komunalnych w Polsce. Opracowanie ma cechy studium przypadku oraz artykułu badawczego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4834
ISSN: 0438-5403
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czuba_Akceptacja_spoleczna_zagranicznego_biznesu_w_Polsce.pdf4,07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons