Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4841
Title: Kronika naukowa (2012/2013)
Authors: Szuścik, Urszula
Keywords: Instytut Nauk o Edukacji; kronika
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Cieszyński Almanach Pedagogiczny, T. 3 (2014), s. 175-177
Series/Report no.: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;3341
Abstract: "W 2013 i 2014 roku Instytut Nauk o Edukacji kontynuował prace redakcyjne w zakresie wydania kolejnych numerów czasopism: „Cieszyński Almanach Pedagogiczny”, „Edukacja Międzykulturowa” oraz „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”. Pracownicy Instytutu realizowali 2 projekty badawcze MNiSW oraz 1 grant NCCN. Instytut zorganizował łącznie 9 konferencji naukowych krajowych i 1 międzynarodową w roku 2012, w roku 2013 zaś – 11 konferencji krajowych i 3 międzynarodowe." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4841
ISSN: 2300-3006
0208-6336
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szuscik_Kronika_naukowa_2012_2013.pdf270,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons