Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4842
Title: Wprowadzenie
Authors: Szuścik, Urszula
Keywords: Cieszyński Almanach Pedagogiczny; Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztuce
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Cieszyński Almanach Pedagogiczny, T. 3 (2014), s. 7-8
Series/Report no.: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;3341
Abstract: "W trzecim tomie „Cieszyńskiego Almanachu Pedagogicznego” zostały poruszone niektóre zagadnienia rozumienia języka w kontekście wybranych podejść badawczych i rozważań teoretycznych." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4842
ISSN: 0208-6336
2300-3006
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szuscik_Wprowadzenie.pdf265,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons