Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/485
Tytuł: Biotic responses to the Late Devonian global events: Introductory remarks
Autor: Baliński, Andrzej
Olempska, Ewa
Racki, Grzegorz
Słowa kluczowe: Devonian; Kellwasser Crisis; Biotic Crisis
Data wydania: 2002
Źródło: Acta Palaeontologica Polonica, (2002), vol. 47, no. 2, s. 186-188
Abstrakt: The main aim of this thematic issue is to present new high-resolution taxonomic data and ecologic interpretations that are currently available for the Kellwasser Crisis and other Late Devonian events from different parts of the Devonian world. Nine contributions present results of studies of eastern Laurussian epeiric successions in the framework of the international project “Ecosystem Aspects of Late Devonian Biotic Crisis”
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/485
ISSN: 0567-7920
1732-2421
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Balinski_Biotic_responses_to_the_Late_Devonian_global_events.pdf472,04 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons