Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4861
Title: Realna różnica między istotą a istnieniem według Tomasza z Akwinu
Authors: Surzyn, Jacek
Keywords: Tomasz z Awinu; istota; istnienie
Issue Date: 2000
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Dembiński (red.), "W kręgu filozofii klasycznej" (S. 194-223). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Spór o realną różnicę istoty i istnienia w bycie złożonym rozpoczął się wraz z wystąpieniem Idziego Rzymianina na Uniwersytecie w Paryżu około 1276 roku. Swoimi korzeniami sięga on jednak doktryny Tomasza z Akwinu. W niniejszym artykule podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy możemy doszukać się realnej różnicy w poglądach Akwinaty. Problem polega bowiem tutaj na tym, iż po pierwsze, nie znajdziemy bodaj ani jednego tekstu, w którym Tomasz nazywa dosłownie różnicę istoty i istnienia realis. Po drugie, wśród historyków można wyśledzić głosy zarzucające Tomaszowi, że w gruncie rzeczy realna różnica to sztuczny zlepek niezgodnych z sobą elementów zaczerpniętych z tradycji arystotelesowskiej i neoplatonizmu. Nie ma tutaj niczego nowatorskiego lub też rewolucyjnego. Do tego dochodzi jeszcze opinia stwierdzająca wprost, iż realna różnica pojawia się już w koncepcji Arystotelesa lub że jej twórcą jest Idzi Rzymianin, a nie Tomasz.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4861
ISBN: 8322609965
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Surzyn_Realna_roznica_miedzy_istota_a_istnieniem.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons