Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4869
Title: Behind the urbanism : images of the city in modern marketing
Authors: Lewicka, Barbara
Keywords: miejskość; reklama; kultura współczesna; styl życia
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. S. Szczepański, G. Gawron, B. Lewicka (red.), "Urbanism as a way of life : trying to rediscover" (S. 25-38). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł jest próbą odpowiedzi na współczesne pytanie dotyczące wizerunku miasta. W rozumieniu Louisa Wirtha stanowiło ono synonim przepełnienia, alienacji, zdepersonalizowanych interakcji. Dziś jednak, w wielu środowiskach, miasto postrzegane jest inaczej — jako przestrzeń, której wizerunkowy potencjał wykorzystać można chociażby w marketingu. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania skojarzeń z pojęciem miejski (urban) w celu zbudowania wyobrażeń o stylu życia jaki zapewniać ma nabywanie prezentowanych w kampaniach reklamowych produktów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4869
ISBN: 9788380125919
9788380125926
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lewicka_Behind_the_urbanism.pdf574,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons