Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4872
Title: Living longer in urban environments - developing "age-friendly" cities and communities in selected models
Authors: Gawron, Grzegorz
Keywords: urbanizacja; starzenie się ludzkości; miasta i społeczności przyjazne seniorom
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. S. Szczepański, G. Gawron, B. Lewicka (red.), "Urbanism as a way of life : trying to rediscover" (S. 75-92). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Początek XXI wieku to wyjątkowy punkt w rozwoju ludzkości. Wyjątkowość tę determinują co najmniej dwa fakty, których oddziaływanie ma charakter globalny. Z jednej strony, po raz pierwszy w historii więcej ludzi żyje obecnie w miastach niż na obszarach wiejskich. Z drugiej strony mamy do czynienia z procesem starzenia się ludzkości. Starzenie się populacji i urbanizacja są zwieńczeniem rozwoju człowieka, rodzą jednak określone i nieuniknione konsekwencje. Dlatego należy się zastanowić, czy my — nasze społeczeństwo, lokalne społeczności, gospodarka, infrastruktura i otoczenie — jesteśmy gotowi na ich przyjęcie? W ostatnich latach nastąpił widoczny wzrost zainteresowania tworzeniem strategii i opracowywaniem planów służących minimalizacji przewidywanych negatywnych skutków wspomnianych procesów. Znaczną popularność zyskała idea miast i społeczności przyjaznych seniorom (age-friendly cities and communities — AFC) określająca zasady i dająca praktyczne wskazówki tworzenia miejskich środowisk (społecznych i fizycznych) odpowiadających narastającym potrzebom osób w podeszłym wieku. Artykuł stanowi prezentację głównych założeń oraz modelowych ujęć idei AFC jako jednej z odpowiedzi na uwidaczniające się zapotrzebowanie tworzenia koncepcji zabezpieczających przyszłość współczesnych społeczeństw ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej (miejskiej) perspektywy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4872
ISBN: 9788380125919
9788380125926
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gawron_Living_longer_in_urban_environments.pdf590,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons