Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4880
Title: Warsztaty naukowe autorów polskich monografii bibliograficznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Authors: Bajor, Agnieszka
Keywords: bibliografia; metody
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, Pietruch-Reizes (red.),"W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej" (S. 133-147). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na sprawność posługiwania się monografistów źródłami badań oraz metodami bibliologicznymi, zwłaszcza metodą typograficzną. Można także postawić tezę, że polscy monografiści opierali swe warsztaty naukowe prawie wyłącznie na analizach druków. Żeby jednak mogli osiągnąć ta k ą biegłość, potrzebowali zazwyczaj wielu lat wytężonych bada
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4880
ISBN: 8322613059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Warsztaty_naukowe_autorow_polskich_monografii.pdf682,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons