Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4882
Title: O nieznanej edycji "Passio" Józefa Wereszczyńskiego
Authors: Sitkowa, Anna
Keywords: Józef Wereszczyński; "Passio"
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, Pietruch-Reizes (red.),"W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej" (S. 208-224). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Nieczęsto zdarza się, by dorobek piśmienniczy staropolskiego autora został ujęty jeszcze za jego życia w formie bibliografii podmiotowej. Sebastian Fabian Klonowie (ok. 1545-1602), lubelski ławnik, burmistrz i poeta, uczynił posiadaczem takiego zestawienia swego mecenasa - Józefa Wereszczyńskiego (po 1531-1598), opata benedyktynów sieciechowskich, biskupa kijowskiego, kaznodzieję i pisarza politycznego. Okazję do sporządzenia spisu stworzyło wydanie w 1597 roku polskiej wersji językowej Reguły benedyktyńskiej w przekładzie Klonowica, którą tłumacz zadedykował pomysłodawcy przedsięwzięcia - J. Wereszczyńskiemu, wieńcząc tym samym ich wieloletnią literacką i urzędową współpracę.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4882
ISBN: 8322613059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sitkowa_O_nieznanej_edycji_Passio.pdf1,65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons