Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4883
Tytuł: O "budowaniu" bibliotecznym w rezydencjach Radziwiłłów birżańskich i nieświeskich w XVII wieku
Autor: Jarczykowa, Mariola
Słowa kluczowe: Radziwiłłowie; Nieśwież; Birże; biblioteki
Data wydania: 2004
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Heska-Kwaśniewicz, Pietruch-Reizes (red.),"W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej" (S. 225-234). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Radziwiłłowie w XVII wieku zajmowali ważne miejsce na politycznej mapie Rzeczypospolitej, starali się więc unaocznić swoją znaczącą pozycję, wznosząc odpowiadające potędze rodu rezydencje. Nieśwież i Birże oraz mniejsze dwory, w których bywali przedstawiciele katolickiej i protestanckiej linii magnatów, były całe la ta rozbudowywane i udoskonalane, aby zaspokoić rosnące ambicje panów herbu Trzy Trąby. Ważne miejsce w tych siedzibach zajmowały biblioteki. O ile jednak linia nieświeska zdołała zrealizować plany wyodrębnienia księgozbioru w rezydencji, o tyle w przypadku panów birżańskich mamy jedynie poświadczenie ambitnych zamiarów wzniesienia gmachu biblioteki mającej służyć nie tylko książętom protestantom, ale także ich współwyznawcom. Dzięki zachowanym materiałom archiwalnym możemy dzisiaj odtworzyć wyposażenie zamku nieświeskiego i prześledzić dzieje przemieszczania się księgozbioru Radziwiłłów birżańskich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4883
ISBN: 8322613059
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarczykowa_O_budowaniu_bibliotecznym_w_rezydencjach.pdf515,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons