Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4886
Title: "Księga Pamiątkowa I-go Państwowego Gimnazjum w Stanisławowie" z 1929 roku jako druk zabytkowy oraz dokument
Authors: Pawłowicz, Maria
Keywords: I Państwowe Gimnazjum w Stanisławowie; Księga pamiątkowa
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, Pietruch-Reizes (red.),"W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej" (S. 262-274). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Autorka artykułu, chcąc odtworzyć dzieje rodzinnego miasta Stanisławowa, może posłużyć się kilkoma cennymi drukami uratowanymi z domu, starymi fotografiami oraz paroma przedmiotami, które nie wiadomo jakim cudem zachowały się i budzą wspomnienia. Wśród tych reliktów na szczególną uwagę zasługuje druk zabytkowy związany z ważnym wydarzeniem kulturalnym - uroczystością rocznicową najstarszej szkoły w mieście. Jubileusz odbywał się we wrześniu 1928 roku. Dokumentacja związana z tym świętem ukazała się drukiem dopiero w 1929 roku i nosi tytuł: Księga Pamiątkowa I-go Gimnazjum Państw.[owego] w Stanisławowie wydana z okazji Uroczystości jubileuszowych i Zjazdu b.[yłych] uczniów w dniach 21-go i 22-go września 1928 roku. Stanisławów 1929. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. Druk o wymiarach 23 x 30,5 cm liczy 223 strony.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4886
ISBN: 8322613059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawlowiczowa_Ksiega_Pamiatkowa_I-go_Panstwowego_Gimnazjum.pdf842,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons