Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4887
Title: Introligatorstwo na Górnym Śląsku w okresie po II wojnie światowej : kartki z dziejów
Authors: Różycki, Edward
Keywords: introligatorstwo; Górny Śląsk
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, Pietruch-Reizes (red.),"W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej" (S. 275-282). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W czasie wojny rzemiosło polskie na Śląsku zostało niemal całkowicie zniszczone. Utracone i zdewastowane warsztaty pracy oraz brak kapitału u zubożałych podczas wojny rzemieślników nie pozwalały na rozwinięcie działalności od razu. Nie znamy powojennych losów wszystkich introligatorów śląskich, którzy pracowali w latach 30. XX wieku, a z chwilą powstania samodzielnego Wojewódzkiego Cechu Introligatorskiego w Katowicach w 1936 roku mogli rozwinąć swą działalność rzemieślniczą. Niektórzy z nich swą nieugiętą postawą w dążeniu do celu oraz zamiłowaniem do uprawianego zawodu zasłużyli na uwagę. Jednym z nich był założyciel Cechu Introligatorów w Katowicach -Antoni Dalewski (1892-1961).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4887
ISBN: 8322613059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozycki_Introligatorstwo_na_Gornym_Slasku.pdf487,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons