Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4888
Title: Słowo o kulturze : przyczynek do dziejów niezależnej prasy na Śląsku w latach osiemdziesiątych XX wieku
Authors: Tałuć, Katarzyna
Keywords: prasa niezależna; Śląsk
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, Pietruch-Reizes (red.),"W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej" (S. 283-296). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W najnowszych dziejach kultury polskiej rok 1976 jest znaczącą cezurą, uznaną powszechnie przez badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki za początek przemian istotnie wpływających na wizerunek „życia duchowego” narodu. W roku tym powstał bowiem Komitet Obrony Robotników, który w krótkim czasie rozpoczął własną działalność wydawniczą, inicjując w ten sposób rozwój zorganizowanego wydawania książek, broszur i czasopism poza cenzurą.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4888
ISBN: 8322613059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taluc_Slowo_o_kulturze.pdf674,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons