Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4901
Tytuł: Nowak : (zamiast wprowadzenia)
Autor: Opacki, Ireneusz
Słowa kluczowe: Zbigniew Jerzy Nowak
Data wydania: 2004
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota (red.), "Warsztat badawczy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka : charakterystyki, wspomnienia, bibliografia" (S. 5-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Jako miarodajne wprowadzenie do opisu warsztatu naukowego Zbigniewa Jerzego Nowaka może służyć formuła jego ucznia, Marka Piechoty: „Profesor Zbigniew Jerzy Nowak był badaczem, który z erudycyjną pasją a zarazem zdumiewającą swobodą poruszał się po przepastnym akwenie historii literatury wielu epok: od renesansu po współczesność, od Kochanowskiego po Szaniawskiego i Miłosza, który z pełną kompetencją zajmował się wieloma dyscyplinami: teorią i historią literatury, tekstologią i edytorstwem, dydaktyką [...] — i piśmiennictwem polskim na Śląsku (w szczególności dorobkiem Roździeńskiego i Morcinka), który był autorem akuratnie skrojonych biogramów w Polskim słowniku biograficznym, który wreszcie był znakomitym, bardzo wnikliwym, ale też sprawiedliwym recenzentem. Znał się ponadto świetnie na kulturze antycznej i malarstwie, był znakomitym bibliografem.” 1 Rozwinięcie i uszczegółowienie tego syntetycznego ujęcia przynoszą teksty tej książki. By jednak pełniej objąć wyobraźnią warsztat i dorobek Uczonego - warto choćby pobieżnie zarysować jego konteksty i uwikłania, decydujące o hierarchii zawodowych wartości i zachowań wobec nich, warto bodaj zasygnalizować, jak w „uczonym” przełamuje się „człowiek”, człowiek swojego pokolenia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4901
ISBN: 8322613296
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Opacki_Nowak.pdf394,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons