Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4905
Title: Profesor Zbigniew Jerzy Nowak i sprawy śląskie
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Keywords: Zbigniew Jerzy Nowak; Śląsk
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota (red.), "Warsztat badawczy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka : charakterystyki, wspomnienia, bibliografia" (S. 64-73). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W roku 1955 przybył z Uniwersytetu Jagiellońskiego do Katowic Zbigniew Jerzy Nowak, by w Katedrze Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej objąć stanowisko adiunkta. Wcześniej nigdy bezpośrednio ze Śląskiem się nie zetknął, inne ziemie znalazły się na drodze jego życia, choć można na niej zauważyć pewne śląskie „sygnały” . Wielkopolska, z którą wiązały się jego dzieciństwo i młodość, zawsze miała żywe związki ze Śląskiem, zwłaszcza w okresie powstań i plebiscytu płynęła stamtąd różnoraka pomoc dla walczącego Śląska. Maturę zdawał Z.J. Nowak w Kaliszu - a przecież w pobliskim Jarocinie osiadła po zdemobilizowaniu spora część powstańców śląskich. Potem były studia polonistyczne w Wilnie. W dwudziestoleciu międzywojennym miasto utrzymywało bliskie kontakty ze Śląskiem, w Wilnie odbywały się tzw. wieczory śląskie z udziałem m.in. Gustawa Morcinka, tam też ukazywał się adresowany do inteligencji dwutygodnik „Sprawy otwarte”, w którym w 1939 roku w kolumnie poetów „Fantany” drukowano m.in. wiersze Wilhelma Szewczyka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4905
ISBN: 8322613296
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska_Kwasniewicz_Profesor_Zbigniew_Jerzy_Nowak.pdf482,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons