Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4910
Title: Profesor Zbigniew Jerzy Nowak (1919-1993)
Authors: Wilczek, Piotr
Keywords: Zbigniew Jerzy Nowak; wspomnienie
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota (red.), "Warsztat badawczy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka : charakterystyki, wspomnienia, bibliografia" (S. 144-149). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dnia 17 maja 1993 roku zmarł Profesor Zbigniew Jerzy Nowak, wybitny historyk literatury polskiej, znakomity wykładowca, wychowawca wielu pokoleń polonistów. Należałem do najmłodszego pokolenia jego uczniów i współpracowników. Tak wiele mu zawdzięczam, choć nie był nigdy moim wykładowcą czy promotorem, a jego zainteresowania naukowe były przeważnie dalekie od tego, czym się zajmowałem. Jednak niemal od początku studiów Profesor Nowak dyskretnie czuwał nad moim rozwojem naukowym , przez rok uczestniczyłem w jego seminarium magisterskim, był recenzentem mojej pracy magisterskiej, a już po przejściu na emeryturę, w roku 1992, recenzował rozprawę doktorską.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4910
ISBN: 8322613296
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilczek_Profesor_Zbigniew_Jerzy_Nowak.pdf352 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons