Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4911
Title: O profesorze Zbigniewie Jerzym Nowaku - kierowniku seminarium magisterskiego
Authors: Ryba, Janusz
Keywords: Zbigniew Jerzy Nowak; wspomnienie
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota (red.), "Warsztat badawczy profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka : charakterystyki, wspomnienia, bibliografia" (S. 156-159). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Po raz pierwszy dłuższą rozmowę z Profesorem Zbigniewem Jerzym Nowakiem odbyłem jako student III roku. Zjawiłem się wówczas w Jego gabinecie z prośbą, aby zgodził się sprawować nad moją działalnością naukową opiekę - z racji przyznania mi indywidualnego toku studiów. Profesor wysłuchał prośby z uwagą, ale nie podjął od razu decyzji. Odłożył ją do następnego spotkania. Był ostrożny. Jego ostrożność wypływała z jednej strony z nie zawsze pozytywnych doświadczeń życiowych, z drugiej zaś - z życzliwości, która nakazywała Mu zawsze przeanalizować dokładnie wszystkie argumenty i kontrargumenty - tak, aby nie wyrządzić krzywdy osobie, której dotyczyła decyzja.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4911
ISBN: 8322613296
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ryba_O_profesorze_Zbigniewie_Jerzym_Nowaku.pdf308,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons