Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/492
Tytuł: Tajemnicze ogrody : rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży. [Cz.] 2
Autor: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Słowa kluczowe: Literatura dziecięca polska; Literatura młodzieżowa polska
Data wydania: 2009
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The book contains dissertations and drafts devoted to the classic youth literaturę (W pustyni i w puszczy by Henryk Sienkiewicz, Kamienie na szaniec, „Zośka" i „Parasol" by Aleksander Kamiński, Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata, Topsy i Lupus by Zofia Kossak, and Ziele na kraterze by Melchior Wańkowicz), a contemporary return to it, as well as its new readings, often, even overinterpretations (Jan Sztaudynger, Władysław Broniewski) by researchers and readers. The second direction of considerations is devoted to new literary works that have been equally popular among youth for years. Their authors are M. Musierowicz, D. Terakowska, E. Nowak, as well as less-known, though extremely reputable and worth popularization, contemporary writers, such as father Łukasz Kamykowski, Zofia Chądzyńska. There is also a draft devoted to J. Papuzińska, an outstanding expert of works for young audience and an author of “Guliwer”, a magazine on a book for children. The title of the publication refers to the volume of Secret gardens which appeared in 1996. Both are related by a motive of a garden presented in almost each draft and dissertation as a space invariably associated with the time-space of the “land of child’s years”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/492
ISBN: 9788322617854
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Heska_Kwasniewicz_Tajemnicze_ogrody2.pdf3,49 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons