Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/494
Tytuł: The technology and structural properties of special glass modified (Ba0.6Pb0.4)TiO3 ceramics
Autor: Wodecka-Duś, Beata
Adamczyk, Małgorzata
Goryczka, Tomasz
Dzik, Jolanta
Radoszewska, Daria
Kozielski, Lucjan
Bochenek, Dariusz
Słowa kluczowe: (BaxPb1-x)TiO3 ceramics; SEM microstructure; Special glass; XRD measure
Data wydania: 2016
Źródło: Archives of Metallurgy and Materials, 2016, iss. 4, s. 1761-1766
Abstrakt: The present paper widely describes the details of technology of (Ba0.6Pb0.4)TiO3 ceramics modified with PbO-B2O3-Al2O3-WO3 special glass, as well as the influence of admixture on the microstructure and crystal structure of basic material. The microstructure investigations reveal the significant increase of grain size and a decrease of pores participation in volume of modified samples, whereas the X-Ray Diffraction (XRD) measurements show a decrease of the volume of unit cell. The obtained results are discussed due to processes occurring during the sintering process at high temperature.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/494
DOI: 10.1515/amm-2016-0282
ISSN: 1733-3490
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WINOM)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wodecka_Dus_The_technology_and_structural_properties_of_special_glass_modified.pdf2,31 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons