Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4952
Title: "Mapa czasu" : kilka refleksji o kulturze, dyskursie, interpretacji i nauczaniu
Authors: Borkowska, Ewa
Keywords: kultura; wychowanie; nauczanie
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: L. Drong, J. Mydla (red.), “Znaki, tropy, mgławice : księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin profesora Wojciecha Kalagi” (s. 43-54). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Kultura, czyli sztuka, literatura, ale także wszelkie nauki humanistyczne otwierają kolejne drzwi tajemniczego „wnętrza” człowieka. Amerykańska poetka Emily Dickinson przyznaje, iż wszystkiego „Objąć okiem się nie da” i dlatego proponuje sztukę, literaturę, kulturę jako te sfery życia, które zamykają w swojej doczesności „Obfite Raju naręcze”, pozwalają człowiekowi zbliżyć się do prawdy, dosięgnąć niemal „kopuły Nieba”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4952
ISBN: 9788322619131
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borkowska_Mapa_czasu_kilka_refleksji_o_kulturze.pdf267,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons