Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4963
Title: "Sum res mythologica": "cogito" jako mit
Authors: Chromik-Krzykawska, Anna
Keywords: Kartezjusz; filozofia nowożytna; podmiot kartezjański
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: L. Drong, J. Mydla (red.), “Znaki, tropy, mgławice : księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin profesora Wojciecha Kalagi” (s. 55-65). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Celem niniejszego tekstu nie jest bynajmniej próba odmitologizowania podmiotu kartezjańskiego i jego ontologizacja. Nie dotrzemy do istoty cogito, nie zbadamy też jego kulturowych uwarunkowań i osadzenia w siedemnastowiecznym Weltanschauung. Wprost przeciwnie, artykuł ten z premedytacją podąża utartą ścieżką kalek i klisz, a nawet podręcznikowych komunałów i akademickich sloganów, stawiając sobie za przedmiot rozważań nie esencjalny podmiot kartezjański, lecz zmitologizowany konstrukt przetworzony i skonsolidowany w procesie ciągłego definiowania i klasyfikacji. Sama nomenklatura opisująca zmitologizowane cogito pozwala zbadać mechanizm tworzenia się jego schematycznych konceptualizacji, a jednocześnie wskazuje na rolę pewnych wartościujących pojęć w konstruowaniu mentalnego obrazu projektu nowoczesności. Co więcej, proces ten zdaje się działać w obie strony. Do mitologizacji cogito przyczynia się całe spektrum konotacji związanych z jego atrybutami takimi, jak: koherencja, czystość i osobność. Jednocześnie, nie bez znaczenia pozostaje jednak fakt, iż rama konceptualna kształtująca nasze pojęcie spójności, ładu i odrębności sama jest naznaczona obowiązującym wyobrażeniem podmiotowości".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4963
ISBN: 9788322619131
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chromik_Krzykawska_Sum_res_mythologica_cogito_jako.pdf259,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons