Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4996
Title: Juliusz Słowacki w edukacji szkolnej w latach 1952-2002
Authors: Bukowska, Edyta
Advisor: Gładkowski, Henryk
Keywords: Juliusz Słowacki; Słowacki w programach nauczania
Issue Date: 2006
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: W pracy omówiłam - jak to wynika z jej tytułu ( tematu ) - zdarzenia historyczne od 1952 roku aż do momentu roku 1989, kiedy Polska wkroczyła na drogę demokracji. W Polsce Ludowej aż do czasów obecnej reformy oświaty historia literatury stanowiła podstawę struktury każdego programu szkolnego. Sytuacja uległa zmianie po 2002 roku. Okazało się bowiem, że taki system nauczania jest nieskuteczny, gdyż po wprowadzeniu reformy, nie dało się pomieścić całej historii literatury w ciągu trzech lat nauki w szkole średniej. Zrezygnowano więc w zapisach „Podstawy programowej” z chronologii nauczania, ale jak się okazuje, programy w dalszym ciągu preferują historycznoliteracki sposób nauczania. Myślę, że w niniejszej pracy udało mi się ukazać dzieje szkolnej recepcji Słowackiego, który zawsze pozostawał w cieniu Mickiewicza. Na przestrzeni tych lat różne były koleje losu dzieł poety. Największą popularnością cieszył się „Kordian”, „Balladynę” zaś wpisywano i skreślano z programów nauczania. Różne też pojawiały się utwory liryczne, choć można zauważyć, że często był to „Testament mój”, „W pamiętniku Zofii Bobrówny”, „Sowiński w okopach Woli” czy Hymn („Smutno mi, Boże...”). Niestety, z programów szkolnych lat dziewięćdziesiątych XX wieku i obecnych Słowacki systematycznie był usuwany - i dziś w zapisach „Podstawy programowej” nie ma żadnego konkretnego utworu poety do przeczytania i omówienia w szkole. W toku rozważań przedstawiłam teksty preferowane przez podręczniki szkolne a także ukazałam, w jaki sposób omawiały one zagadnienia związane z życiem Słowackiego i analizą jego dzieł.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/4996
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bukowska_Juliusz_Slowacki_w_edukacji_szkolnej.pdf12,17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.