Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/500
Tytuł: Speciation forms of phosphorus in bottom sediments of three selected anthropogenic reservoirs with different trophy degree
Autor: Kostecki, Maciej
Janta-Koszuta, Krystyna
Stahl, Katarzyna
Łozowski, Bartosz
Słowa kluczowe: Bottom sediments; Dam reservoirs; Phosphorus speciation
Data wydania: 2017
Źródło: Archives of Environmental Protection, Vol. 43, iss. 2 (2017), s. 44-49
Abstrakt: The study presents the results of the research into different phosphorus forms in the bottom sediments of anthropogenic limnic ecosystems i.e. The reservoirs of Pławniowice, Rybnik and Goczałkowice (SP). The bottom sediments of dam reservoirs were investigated by chemical extraction procedure for phosphorus forms. The lowest value of the mean AAP form percentage in the Pławniowice bottom sediments reflected the effect of reclamation with the hypolimnetic removal that had been conducted in the reservoir since 2003. The highest percentage of the RDP form (2%) was found in the Goczałkowice bottom sediments. The order of the specific speciation forms in the bottom sediments of the examined reservoirs was: Rybnik: AAP > EP > WDP > RDP; 4,630> 3,740 > 117 > 65 > 3.5 mgP/kg Pławniowice: AAP > EP > WDP > RDP; 916 > 783 > 107 > 15 > 1.4 mgP/kg Goczałkowice: AAP > WDP > EP > RDP; 686 > 628 > 51 > 7 > 0.14 mgP/kg The mutual correlations between the phosphorus speciation forms (AAP : EP : WDP : RDP) were as follows: Rybnik: 1,323 : 1,068 : 33 : 18 : 1; Pławniowice: 654 : 559 : 76 : 11 : 1; Goczałkowice: 4,900 : 4,485 : 364 : 50 : 1. The comparison of the mean concentration values for specific phosphorus forms in the bottom sediments of the three investigated reservoirs demonstrated that the Rybnik sediments had the highest contents of phosphorus. The contents in Pławniowice and Goczałkowice were 5-7 times lower
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/500
DOI: 10.1515/aep-2017-0016
ISSN: 0324-8461
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WBiOŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kostecki_Speciation_forms_of_phosphorus_in_bottom_sediments.pdf989,01 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons