Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5001
Title: Ewolucja tożsamości narodowej mieszkańców szwajcarskiego kantonu Valais
Authors: Pogorzelska-Kliks, Agata
Advisor: Wódz, Jacek
Keywords: Szwajcaria; kanton Valais; tożsamość narodowa; polityka
Issue Date: 2006
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Szwajcaria jest Państwem Federalnym, złożonym z 26 kantonów, z których najmłodszy – Jura został utworzony w 1974 roku. Gospodarka szwajcarska opiera się przede wszystkim na usługach (z powodu braku surowców) i na rolnictwie. Od czasów swojego powstania Szwajcaria była i jest do dzisiaj swojego rodzaju wyspą wśród państw, które ją otaczają. Od 1848 roku – daty pierwszej Konstytucji nowoczesnej Szwajcarii (zresztą ciągle obowiązującej, z wieloma poprawkami), kraj ten pozostaje na boku, nie dotyczą go problemy, wojny, dzięki neutralności ogłoszonej podczas Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku. Szwajcaria różni się również od swoich sąsiadów poprzez swój unikalny system polityczny, oparty na demokracji bezpośredniej i na federalizmie. Szwajcaria może być traktowana jako model dla Unii Europejskiej, która wciąż się buduje. 26 kantonów szwajcarskich jest Państwami, niezależnymi republikami istniejącymi w ramach Konstytucji Federalnej. Kantony te posiadają własne rządy, parlamenty i własne systemy polityczne, które często bardzo różnią się między sobą. Dzięki demokracji bezpośredniej (prawo do referendum i do inicjatywy ludowej) obywatele Szwajcarii mogą realnie uczestniczyć we władzy i aprobować, bądź nie, praktycznie każdą decyzję parlamentu. Może się wydawać, że Szwajcaria jest krajem bardzo konserwatywnym, który nie szuka swojego miejsca w Europie, która stale się rozwija i poszerza. Jednak pozostając cały czas "z boku", Szwajcaria i Szwajcarzy zmieniają się i ewoluują, tak jak zmienia się świat i Europa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5001
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pogorzelska_Kliks_Ewolucja_tozsamosci_narodowej.pdf1,75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.