Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5005
Title: Światło w "Szatańskich Młynach"
Authors: Nitka, Małgorzata
Keywords: architektura angielska w tekstach literackich; rewolucja przemysłowa w Anglii; architektura i przemysł
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: L. Drong, J. Mydla (red.), “Znaki, tropy, mgławice : księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin profesora Wojciecha Kalagi” (s. 125-136). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Brytyjski dokumentalista Humphrey Jennings, szukając trzech angielskich budowli symbolicznych dla odpowiednio XVII, XVIII i XIX wieku, zaproponował następującą triadę: katedra Świętego Pawła, Panoptikon — funkcjonalne więzienie czy raczej „dom nadzoru” projektu Jeremy’ego Benthama oraz Kryształowy Pałac, siedziba Wielkiej Wystawy Przemysłu Wszystkich Narodów. Te trzy konstrukcje są nie tylko kolejnymi, znamiennymi ogniwami architektonicznej ewolucji, ale także, jak zauważa Jennings, każda z nich uosabia filozofię czy też inaczej, ducha swojej epoki. I tak: katedra św. Pawła byłaby zwieńczeniem siedemnastowiecznego protestantyzmu, Panoptikon — osiemnastowiecznego racjonalizmu, natomiast Kryształowy Pałac symbolizowałby energię i optymizm XIX wieku".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5005
ISBN: 9788322619131
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nitka_Swiatlo_w_Szatanskich_Mlynach.pdf268,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons