Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5009
Title: Zasady licencjonowania elektronicznych źródeł informacji naukowej a systemy ochrony sieci komputerowych
Authors: Drabek, Aneta
Koziara, Andrzej
Keywords: Bazy danych; Licencja; Sieci komputerowe
Issue Date: 2005
Citation: Biuletyn EBIB, 2005, nr 5
Abstract: Elektroniczne źródła informacji jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia były bardzo rzadko spotykane w polskich bibliotekach. Bazy danych dostarczają informacji bibliograficznej, a czasopisma elektroniczne - gotowe artykuły w ciągu zaledwie kilku sekund. Serwisy pełnotekstowe umożliwiają dostęp do tysięcy czasopism, co przy tradycyjnej prenumeracie nigdy nie było możliwe. Wszystkie elektroniczne źródła informacji są lubiane i często wykorzystywane zarówno przez użytkowników, jak i bibliotekarzy. Jednakże dostęp do nich jest nierozerwalnie związany z podpisaniem odpowiedniego dokumentu - licencji. Licencja, czyli prawne zezwolenie na korzystanie z ich zawartości, określa prawa i obowiązki naszej instytucji (czyli licencjobiorcy), a także zobowiązania producenta źródła informacji (licencjodawcy). [fragm. wstępu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5009
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drabek_Zasady_licencjonowania_elektronicznych_zordel_informacji_naukowej.pdf447,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons