Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5012
Title: [Poeci wobec muzyki : recenzja]
Authors: Mazurek, Halina
Keywords: Eulalia Papla; Poeci wobec muzyki
Issue Date: 2015
Citation: "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" T. 25 (2015), s. 153-156
Abstract: Recenzja książki Eulalii Papli, „Poeci wobec muzyki”. Kraków 2014.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/5012
ISSN: 0208-5038
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mazurek_eulalia_papla_poeci_wobec_muzyki.pdf333,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons